MARGAREJRO MARGAREJRO MARGAREJRO MARGAREJRO MARGAREJRO MARGAREJRO


Strona Główna         Championy         Kocięta         Nasze Koty         z Wystaw         Kontakt / Mapka

Miot "Y" Margarejro
ur. 05/08/2017 | 2 kocurki & 2 kotki BRI ns 11

MEPHISTO MARGAREJRO & ASHANTI MARGAREJRO

w wieku 4,5 tygodniaw wieku 2,5 tygodniaKocięta w wieku 5 dni zaczynamy otwierać oczka...